فرم پیش ثبت نام دوره مدیریت ریسک فناوری اطلاعات


معرفی دوره:

 یکی از مفاهیم جدید پیش روی سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی، فناوری اطلاعات و چگونگی استفاده از آن به منظور تسریع در رسیدن به اهداف و جنبه های رقابتی بازار است که صاحبان و مدیران بخشهای مختلف را تشویق در بکارگیری و توسعه سامانه های فناوری اطلاعات می نماید. از اینرو قسمت فناوری اطلاعات در هر سازمانی به عنوان مهمترین و حساس ترین بخش آن نهاد شمرده شده و آگاهی از چگونگی عملکرد این بخش از الزامات نظارتی به شمار میاید. بنابر این شناخت کلی از نقش فنآوری اطلاعات و چگونگی مدیریت ریسک آن از ضروریات دست اندرکاران  بانک ها می باشد.

اهداف دوره:

 آشنایی با ساختار حاکمیتی مدیریت ریسک فناوری اطلاعات

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای  مدیریت و ریسک و برنامه ریزی، اعتبارات،  بازرسی، حسابرسی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 32 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :