فرم پیش ثبت نام دوره مدیریت ریسک فناوری اطلاعات


معرفی دوره:

یکی از مفاهیم جدید پیش روی سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی، فناوری اطلاعات و چگونگی استفاده از آن به منظور تسریع در رسیدن به اهداف و جنبه های رقابتی بازار است که صاحبان و مدیران بخشهای مختلف را تشویق در بکارگیری و توسعه سامانه های فناوری اطلاعات می نماید. از اینرو قسمت فناوری اطلاعات در هر سازمانی به عنوان مهمترین و حساس ترین بخش آن نهاد شمرده شده و آگاهی از چگونگی عملکرد این بخش از الزامات نظارتی به شمار میاید. بنابر این شناخت کلی از نقش فنآوری اطلاعات و چگونگی مدیریت ریسک آن از ضروریات دست اندرکاران  بانک ها می باشد.

اهداف دوره:

 آشنایی با ساختار حاکمیتی مدیریت ریسک فناوری اطلاعات

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای  مدیریت و ریسک و برنامه ریزی، اعتبارات،  بازرسی، حسابرسی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 32 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :