فرم پیش ثبت نام دوره ریسک اعتباری و الزام سرمایه پوششی در بانک ها در چارچوب سند بال II


معرفی دوره:

 یکی از مهمترین اسناد بین‌المللي در خصوص مديريت ريسک و کفايت سرمايه در بانک‌ها، سند موسوم به سند کفايت سرمايه بال II مي‌باشد. مهمترين بخش سند مذکور به مديريت ريسک اعتباري و محاسبه سرمايه پوششي مورد نياز در چارچوب استانداردهاي کميته بال براي اين نوع ريسک مي‌باشد که در اين راستا مدل‌هاي متفاوتي معرفي و بررسي مي‌شود.

اهداف دوره:

 آشنايي اجمالي با سند کفايت سرمايه بال II

 آشنايي با ريسک اعتباري بانک‌ها و محاسبه سرمايه پوششي موردنياز براي آن در چارچوب سند کفايت سرمايه بال II

مخاطبان دوره:

مديران ارشد، کارشناسان واحد اجرايي يا کميته ريسک، مدير ان و کارشناسان واحد اعتبارات و ساير اشخاص مرتبط

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :