فرم پیش ثبت نام دوره ریسک اعتباری و الزام سرمایه پوششی در بانک ها در چارچوب سند بال II


معرفی دوره:

 یکی از مهمترین اسناد بین‌المللي در خصوص مديريت ريسک و کفايت سرمايه در بانک‌ها، سند موسوم به سند کفايت سرمايه بال II مي‌باشد. مهمترين بخش سند مذکور به مديريت ريسک اعتباري و محاسبه سرمايه پوششي مورد نياز در چارچوب استانداردهاي کميته بال براي اين نوع ريسک مي‌باشد که در اين راستا مدل‌هاي متفاوتي معرفي و بررسي مي‌شود.

اهداف دوره:

 آشنايي اجمالي با سند کفايت سرمايه بال II

 آشنايي با ريسک اعتباري بانک‌ها و محاسبه سرمايه پوششي موردنياز براي آن در چارچوب سند کفايت سرمايه بال II

مخاطبان دوره:

مديران ارشد، کارشناسان واحد اجرايي يا کميته ريسک، مدير ان و کارشناسان واحد اعتبارات و ساير اشخاص مرتبط

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت 


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :