فرم پیش ثبت نام دوره مدل های امتیاز دهی اعتباری با استفاده از نرم افزار R


 

معرفی دوره:

 در نتیجه  پیاده‌سازی مدلهای امتیاز اعتباری، اعتباردهنده قادر خواهد بود ریسک اعطای تسهیلات به متقاضی اعتبار را بر اساس ویژگی‌های وی تعیین نماید. در واقع، امتیاز اعتباری، سطح ریسک را محاسبه و میزان ارزیابی‌های شخصی را در فرایند تصمیم‌گیری اهلیت اعتبارگیرنده کاهش می‌دهد. مدلهای امتیازدهی اعتباری بر این فرض استوار هستند که روش‌های آماری قادرند رفتار آتی اعتبارگیرندگان را بر مبنای جزئیات رفتار پیشین آن‌ها پیش‌بینی ‌نمایند. باری نیل به این مهم، نیاز به استفاده از نرم افزارهای آماری است. نرم افزار R، یک زبان برنامه ‌نویسی و محیط نرم‌افزاری برای محاسبات آماری است که اکثر زمینه های آمار کاربردی مانند تحلیل سری های زمانی، رگرسیون خطی و غیر خطی، آزمون فرض های کلاسیک، خوشه بندی و ... را پوشش می دهد و همچنین نرم‌ افزار قدرتمندی برای رسم اشکال گرافیکی و نمودارهاست.

اهداف دوره:

 ارائه کدهای ساده در نرم افزار R برای انجام محاسبات در مدلهای پایه ای امتیازدهی اعتباری

 آشنایی فراگیران با نرم افزار R است.

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد مدیریت ریسک و برنامه ریزی، کارکنان واحد اعتبارات، کارکنان واحد بازرسی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 32 ساعت 


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :