فرم پیش ثبت نام دوره اصول 29 گانه نظارت بانکی موثر


معرفی دوره:

 29 اصل کميته بانکي بال جهت ايجاد يک سيستم نظارت مؤثر بر مبناي وظايف و مسئوليت‌هاي بانک‌ها و مقام ناظر. اين سند کميته بال علاوه بر اسناد موسوم به اسناد بال يک، دو و سه در سال 2012 منتشر شده است که رهنمودهايي را جهت ارتقاء سيستم نظارتي و تعامل بين بانک‌ها و مقام ناظر بانکي ارايه مي‌دهد.

اهداف دوره:

بررسي تمامي اصول سند اصول 29 گانه کميته بانکي بال وآشنايي با مفاهيم مطروح در اين سند

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای مدیریت ریسک و برنامه ریزی، اعتبارات، بازرسی و کارکنان واحد حسابرسی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :