فرم پیش ثبت نام دوره اصول 29 گانه نظارت بانکی موثر


 

معرفی دوره:

 29 اصل کميته بانکي بال جهت ايجاد يک سيستم نظارت مؤثر بر مبناي وظايف و مسئوليت‌هاي بانک‌ها و مقام ناظر. اين سند کميته بال علاوه بر اسناد موسوم به اسناد بال يک، دو و سه در سال 2012 منتشر شده است که رهنمودهايي را جهت ارتقاء سيستم نظارتي و تعامل بين بانک‌ها و مقام ناظر بانکي ارايه مي‌دهد.

اهداف دوره:

بررسي تمامي اصول سند اصول 29 گانه کميته بانکي بال وآشنايي با مفاهيم مطروح در اين سند

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای مدیریت ریسک و برنامه ریزی، اعتبارات، بازرسی و کارکنان واحد حسابرسی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت 


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :