فرم پیش ثبت نام دوره آزمون بحران در بانکداری


معرفی دوره:

در این رویکرد، مقررات و رهنمودهای احتیاطی مقام ناظر یا بانک مرکزی به منظور شناسایی، اندازه گیری، کنترل و کاهش ریسک ها و همچنین ایجاد یک رویکرد آینده نگر نسبت به مسائل و مشکلات احتمالی در حوزه کسب و کار بانکها تهیه و ارایه می گردد. بنابراین، یکی از روشها و ابزارهای مربوط به این رویکرد که برای مدیریت موثر ریسک بسیار حائز اهمیت بوده و دربرگیرنده روشهای مختلفی برای اجرا است روش آزمون بحران می باشد این آزمون یک ابزار تکمیلی در کنار دیگر ابزارهای مدیریت ریسک بوده که میزان سرمایه مورد نیاز موسسات اعتباری برای رویارویی ایمن با شوک های مختلف مثلاً شوک اعتباری یا نقدینگی و پوشش زیان های ناشی از وقوع این شوک ها را تعیین کرده و بنابراین به حفظ ثبات مالی شبکه بانکی کشور در شرایط وقوع شوک و بحران کمک شایانی می کند

اهداف دوره:

 آشنایی با مفاهیم مدیریت ریسک، ثبات و سلامت بانکی و آزمون بحران؛ جایگاه آزمون بحران در مقررات احتیاطی؛ نحوه انجام آزمون بحران و مزایای آن.

مخاطبان دوره:

مدیریت ریسک، کمیته ریسک، کمیته دارایی - بدهی و سایر کارکنان به تشخیص بانک مربوطه

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :