فرم پیش ثبت نام دوره تأمین مالی از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی


 

معرفی دوره:

 این دوره به منظور آشنایی با نحوه تأمین مالی پروژه فعالان بخش اقتصادی از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی می‌باشد. فقدان دوره مشابه و لزوم به‌روزرسانی اطلاعات موضوعه، ایجاب نمود جزوه دوره مذکور جهت ارائه در بانک سپه تهیه و تنظیم و در گام بعد بین بانک‌های ذی‌مدخل در اعطای تسهیلات موصوف به اشتراک گذاشته شود.

اهداف دوره:

 آموزش و پرورش نیروهای ارزی کیفی در استفاده از قراردادهای عاملیت منعقده فی‌مابین بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی جهت تامین مالی طرح‌ها

مخاطبان دوره:

کارشناسان ادارات ارزی (عملیات ارزی، بین‌الملل، خزانه‌داری)، بخش اعتباری، مدیریت شعب مناطق ، رؤسا و معاونین شعب

پیشنیاز دوره: بانکداری بین‌الملل کاربردی

مدت دوره: 24 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :