فرم پیش ثبت نام دوره تأمین مالی از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی


معرفی دوره:

 این دوره به منظور آشنایی با نحوه تأمین مالی پروژه فعالان بخش اقتصادی از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی می‌باشد. فقدان دوره مشابه و لزوم به‌روزرسانی اطلاعات موضوعه، ایجاب نمود جزوه دوره مذکور جهت ارائه در بانک سپه تهیه و تنظیم و در گام بعد بین بانک‌های ذی‌مدخل در اعطای تسهیلات موصوف به اشتراک گذاشته شود.

اهداف دوره:

 آموزش و پرورش نیروهای ارزی کیفی در استفاده از قراردادهای عاملیت منعقده فی‌مابین بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی جهت تامین مالی طرح‌ها

مخاطبان دوره:

کارشناسان ادارات ارزی (عملیات ارزی، بین‌الملل، خزانه‌داری)، بخش اعتباری، مدیریت شعب مناطق ، رؤسا و معاونین شعب

پیشنیاز دوره: بانکداری بین‌الملل کاربردی 

مدت دوره: 24 ساعت 


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :