فرم پیش ثبت نام دوره حسابداری ارزی 1 و 2


 

معرفی دوره:

این دوره به منظور آشنایی پرسنل بخش ارزی بانک در شعب با عملیات حسابداری انواع خدمات ارزی طراحی گردیده است. تمامی خدمات ارزی قابل ارائه وفق مجموعه مقررات ارزی دارای تبعات مالی بوده که از طریق ثبت های حسابداری در تراز بانک ها منعکس می شود. آشنایی با اصول حسابداری ارزی و تأثیر آن بر صورت های مالی بانک، ریسک های مترتب بر عملیات ارزی برای پرسنل شاغل در بخش ارزی بانک ها و همچنین روسا و معاونین شعب ریالی و ارکان اعتباری بانک ضروری است.

اهداف دوره:

 یادگیری اصول حسابداری ارزی

 آشنایی با تراز ارزی بانک و حساب های وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی به عنوان واسط و موجد تراز ارزی

 انجام عملیات حسابداری خرید و فروش ارز، افتتاح انواع حساب های ارزی، تبدیلات ارزی،

 ثبت های حسابداری انواع حوالجات و نقل و انتقال وجوه ارزی

 گشایش اعتبارات اسنادی در انواع مختلف(دیداری، مدت دار، ریفاینانس و فاینانس)

 ارائه انواع تسهیلات ارزی (منابع داخلی ، صندوق توسعه ملی ، حساب ذخیره ارزی)

مخاطبان دوره:

کارکنان بخش ارزی بانک ها، کارکنان واحد اعتبارات، رؤسا و معاونین شعب

پیشنیاز دوره:
 
مبانی بانکداری بین الملل، بانکداری بین الملل کاربردی و حسابداری بانکی.

مدت دوره: 40 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :