فرم پیش ثبت نام دوره مبارزه با جعل و کلاهبرداری در سوئیفت


 

معرفی دوره:

این دوره اساساً با معرفی استاندارد پیام 15022 به بررسی روش های جعل پیامهای سوئیفتی با توجه به تازه ترین موارد جعل می پردازد. 

اهداف دوره:

 آشنايی با قالب استانداردهای سوئیفت، شناسایی و مبارزه با جعل و کلاهبرداری در سوئيفت و شناسايي اسناد مجعول

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای مبارزه با پولشویی، بازرسی، حسابرسی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :