فرم پیش ثبت نام دوره مبارزه با جعل و کلاهبرداری در سوئیفت


 

معرفی دوره:

این دوره اساساً با معرفی استاندارد پیام 15022 به بررسی روش های جعل پیامهای سوئیفتی با توجه به تازه ترین موارد جعل می پردازد. 

اهداف دوره:

 آشنايی با قالب استانداردهای سوئیفت، شناسایی و مبارزه با جعل و کلاهبرداری در سوئيفت و شناسايي اسناد مجعول

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای مبارزه با پولشویی، بازرسی، حسابرسی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :