فرم پیش ثبت نام دوره سوییفت


 

معرفی دوره:

این دوره ی کامل از استاندارد پیام های سوییفتیمی باشد. استاندارد پیام های سوییفتی نحوه تکمیل درست این پیام ها را نشان می دهد به شکلی که در نهایت مورد پذیرش سازمان جهانی سوییفت قرار گیرد.

اهداف دوره:

آشنایی با ابزارهای پرداخت و نظام های مبادلات ارزی بین المللی

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان شاغل در حوزه ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کارکنان شعب ارزی و صرافان.

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 40 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :