فرم پیش ثبت نام دوره اعتبار اسنادی و UCP600


 

معرفی دوره:

با توجه به محدودیت هایی که در دوران تحریم اتفاق افتاده است و بالا رفتن ریسک های مترتبه فروشندگان و خریداران خارجی کمتر تمایل به استفاده از روشهای متداول تر بانکی داشته اند. دوره اعتبار اسنادی وUCP600  به تبیین و معرفی روند عملیاتی اعتبارات اسنادی و قوانین جاری مربوطه می پردازد. از آنجایی که در دوران پسابرجام تأکید بیشتر بر انجام عملیات ارزی از طریق اعتبارات اسنادی می باشد لذا ضرورت نیروی انسانی مجرب برای بانک ها و نیز شرکت های بازرگانی در راستای آگاهی از حقوق قانونی خود و جلوگیری از خسارت های ناشی از ریسک های مربوطه در تجارت بین الملل بسیار محسوس می باشد. لذا این دوره با هدف معرفی و تبیین اعتبارات اسنادی و بررسی مقررات بین المللی و نیز کلیه رویه های موجود در روند یک اعتبار اسنادی با لحاظ نمودن مقررات و محدودیتهای داخل کشور و بخشنامه های بانک مرکزی برگزار می گردد.

اهداف دوره:

 آشنایی کاربردی کارشناسان ارزی بانک ها و نیز مدیران و کارشناسان بازرگانی بین الملل شرکت ها

 بررسی و تبیین اعتبارات اسنادی وUCP600

 آشنایی با قوانین حاکم و نیز اسناد مرتبط و ویژگی های هر یک

 آموزش کارشناسان بانکی و نیز آگاهی از قوانین بین المللی برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین و نیز افراد دخیل در اعتبار اسنادی

مخاطبان دوره: کارکنان واحدهای بین الملل، بازرسی و طرح و برنامه

پیشنیاز دوره: روشهای پرداخت در بازرگانی بین الملل

مدت دوره: 40 ساعت 


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :