فرم پیش ثبت نام دوره اعتبارات بانکی را قورت بده 


 

معرفی دوره:

اعتبارات مقوله بس حساس در عملکرد شبکه بانکی می باشد که سود و زیان،رتبه بندی، ارزش گذاری بر سهام و عملکرد مدیران را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و متأسفانه یا خوشبختانه تنها موردی است که هیچ کس در شبکه بانکی از آن فارغ التحصیل نخواهد شد هرروز با موضوع جدید و پدیده نوظهور مواجه می شویم مطالب این دوره به دور از مباحث تئوریک براساس آخرین بخشنامه های ارزی و ریالی بانک مرکزی تهیه و به منظور انتقال سریعتر مفاهیم، مطالب در قالب پیشنهاد اعتباری و نتیجه صحیح در چارچوب تصمیم مناسب اعتباری برای کلیه کارکنانی که تحت هر عنوان شغلی قرارداشته ولی دربخش اعتبارات به طور مستقیم و غیر مستقیم(مسئولین شعب کارشناسان و مسئولین اعتباری صف و ستاد) مشغول کار هستند و باید از آن مطلع و به آن اشراف لازم داشته باشند، تدوین و تقدیم شده است.

اهداف دوره:

 اشراف نسبی به کلیه امور اعتباری براساس بخشنامه های بانک مرکزی

 اشراف نسبی به انواع گشایش اعتبار اسنادی و الزامات پرداخت تسهیلات با استفاده از منابع بانک های خارجی

 اشراف نسبی به تهدید ها و فرصت های عملیات مختلف ابزار ضمانت نامه اعم از صدور، تمدید ، ابطال و مطالبه وجه آن

 افزایش سود آوری

 عدم مراجه به بخشنامه های متعدد ارزی و ریالی

 اشراف نسبی به انواع عقود اسلامی و کاربرد آن

 کاهش مطالبات غیر جاری

 رعایت بهداشت اعتباری

 کاهش ریسک عملیاتی به ویژه بخش اعتباری

 آشنایی لازم به نحوه درست تنظیم پیشنهاد اعتباری و نحوه صحیح تصمیم گیری اعتباری

مخاطبان دوره:

مسئولین اعتبارات شعب و مرکز، مسئولین شعب، کارکنان واحدهای اعتبارات، بازرسی و حسابرسی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 24 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :