فرم پیش ثبت نام دوره اصول تحلیل گری اعتباری 


 

معرفی دوره:

براساس مطالعات بین المللی بیش از 75 درصد ریسک بانک ها ناشی از ریسک اعتباری است. بدون شک، ارتقاء و بهبود شاخص های مرتبط با رتبه بین المللی در صنعت بانکداری کشور در گرو تمرکز بانک ها بر مدیریت ریسک اعتباری موفق می باشد. تحقیقات نشان می دهد پذیرش ریسک اعتباری یک معامله بسیار نامنصفانه و نامتقارن برای بانک ها است. چرا که پیش گیری از یک ریال هزینه مطالبات مشکوک الوصول معادل سود پرداخت پنج ریال تسهیلات جدید است، بانکی که نتواند ریسک اعتباری را مدیریت نماید در بلند مدت دوام نمی آورد.

تا زمانی که پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بخش عمده فعالیت های بانک را تشکیل می دهد، تمرکز اصلی بانک باید بر مدیریت ریسک اعتباری معطوف گردد که در این میان روش های تحلیل گری اعتباری، عنصر کلیدی مدیریت ریسک  اعتباری  بانک محسوب می شود.

اهداف دوره:

 آشنایی با چارچوب تحلیلگری اعتباری

 آشنایی با ابزارهای سنجش اعتبار

 روشهای تهیه گزارش اعتباری حرفه ای

مخاطبان دوره:

رؤسای شعب، معاونین شعب، کارکنان واحد اعتبارات

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت 


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :