فرم پیش ثبت نام دوره نظارت بر طرح های ایجادی


 معرفی دوره:

نظارت از جمله مواردی است که مورد تاکید قانونگذاران عملیات بانکداری بدون ربا می باشد ومی توان گفت از شاخصه های مهم افتراق بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی یکی اعمال نظارت است و دیگری نحوه ی کسب سود، به همین لحاظ نظارت از جایگاه مهمی در بانکداری بدون ربا برخوردار است.

اهداف دوره:

 کنترل وتطبیق عملیات اجرایی با گزارش کارشناس اعتباری و مصوبات صادره ارکان اعتباری

 اطمینان از تأمین به موقع منابع مشتری

 آشنایی لازم با استخراج جداول پیشرفت فیزیکی و صدور دستور پرداخت

 اطمینان لازم در خصوص تکمیل عملیات اجرایی طرح در موعد مقرر

 جلوگیری از هرگونه تغییر بدون کسب اجازه قبلی وکتبی بانک در عملیات اجرایی

مخاطبان دوره:

کارکنان و احد اعتبارات (صف وستاد)

پیشنیاز دوره:

 گذراندن دوره عقود اسلامی، آشنایی کافی به صورت های مالی مشتریان وتجزیه تحلیل آن

 آشنایی نسبی به امور کارشناسی طرح ها، توانایی انعکاس نقطه نظرات خود به دیگران و تهیه و تنظیم گزارش

مدت دوره: 16 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :