فرم پیش ثبت نام دوره اشتباهات پرتکرار در تخصیص منابع


 

معرفی دوره:

در این دوره به اشتباهات متداولی‌که در پرداخت تسهیلات و برقراری تعهدات از سوی کاربران و تصمیم گیران اعتباری روی داده همراه با ذکر با نمونه‌های واقعی ارائه خواهد شد.

اهداف دوره:

 کاهش ریسک عملیاتی وکاهش مطالبات غیر جاری

مخاطبان دوره: کارکنان واحد اعتبارات شعب و ستاد

پیشنیاز دوره: بانکداری بدون ربا، آشنایی با صورت‌های مالی مشتریان

مدت دوره: 8 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :