فرم پیش ثبت نام دوره اشتباهات پرتکرار در تخصیص منابع


 

معرفی دوره:

در این دوره به اشتباهات متداولی‌که در پرداخت تسهیلات و برقراری تعهدات از سوی کاربران و تصمیم گیران اعتباری روی داده همراه با ذکر با نمونه‌های واقعی ارائه خواهد شد.

اهداف دوره:

 کاهش ریسک عملیاتی وکاهش مطالبات غیر جاری

مخاطبان دوره: کارکنان واحد اعتبارات شعب و ستاد

پیشنیاز دوره: بانکداری بدون ربا، آشنایی با صورت‌های مالی مشتریان

مدت دوره: 8 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :