فرم پیش ثبت نام دوره ارزیابی مالی طرح های صنعتی با استفاده از نرم افزار کامفار


 

معرفی دوره:

تأمين مالي طرح هاي بزرگي همچون طرح هاي پتروشيمي، يكي از موضوعات مهم در مباحث مالي به شمار مي‌رود.  از آنجا كه هر نوع تأمين مالي نيازمند ارزيابي هاي همه جانبه از جمله ارزيابي فني، مالي و اقتصادي مي باشد، لذا كسب دانش در اين زمينه براي تصميم گيرندگان اين حوزه بسيار ضروري و با اهميت است. از بين ابعاد مختلف ارزيابي، ارزيابي مالي يكي از بحث هاي مهم براي تصميم گيري به شمار مي رود. ابزارهاي مختلفي براي انجام محاسبات و تحليل هاي مالي و سناريوسازي هاي مختلف وجود دارد كه از اين بين ،‌نرم افزار كامفار يكي از نرم افزارهاي مفيد و كارا براي اين امر به حساب مي آيد. در اين دوره ضمن ارایه چندين مثال كاربردي در رابطه با ارزيابي مالي در حوزه پتروشيمي، نحوه كار با اين نرم افزار به طور كامل تشريح مي شود.

اهداف دوره:

 ارایه مثال هاي مختلف در حوزه پتروشيمي

 انجام تحليل هاي مالي با استفاده از نرم افزار كامفار

مخاطبان دوره: كاركنان واحد اعتبارات شعب و ستاد

پیشنیاز دوره:
آشنایی با اصول اوليه مربوط به ارزيابي مالي طرح ها

مدت دوره: 24ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :