فرم پیش ثبت نام دوره روشهای پیگیری وصول مطالبات


 

معرفی دوره:

یکی از بزرگترین مشکلات نظام بانکی کشور و هم‌چنین تصمیم‌گیران و سیاست گزاران کشور اعم از دولت، مجلس و... معضل مطالبات معوق بانکی است. در این دوره سعی می‌شود رویه یکسان در بانک برای وصول مطالبات بانک و کاهش اقساط معوقه ایجاد شود.

اهداف دوره:

 ایجاد رویه یکسان در بانک برای وصول مطالبات بانک و کاهش اقساط معوقه

مخاطبان دوره:

مسئولین شعب، کارکنان واحدهای  اعتبارات و پیگیری و وصول مطالبات

پیشنیاز دوره: بانکداری داخلی 2 ( تخصیص منابع )

مدت دوره: 16 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :