فرم پیش ثبت نام دوره روشهای پیگیری وصول مطالبات


 

معرفی دوره:

یکی از بزرگترین مشکلات نظام بانکی کشور و هم‌چنین تصمیم‌گیران و سیاست گزاران کشور اعم از دولت، مجلس و... معضل مطالبات معوق بانکی است. در این دوره سعی می‌شود رویه یکسان در بانک برای وصول مطالبات بانک و کاهش اقساط معوقه ایجاد شود.

اهداف دوره:

 ایجاد رویه یکسان در بانک برای وصول مطالبات بانک و کاهش اقساط معوقه

مخاطبان دوره:

مسئولین شعب، کارکنان واحدهای  اعتبارات و پیگیری و وصول مطالبات

پیشنیاز دوره: بانکداری داخلی 2 ( تخصیص منابع )

مدت دوره: 16 ساعت 


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :