فرم پیش ثبت نام دوره اصول و مبانی ارزیابی  املاک و ساختمان


معرفی دوره:

 دوره اصول و مبانی ارزیابی املاک و ساختمان در چهار فصل از جمله آشنایی با مفاهیم اولیه ارزیابی(6 ساعت) ، آشنایی با انواع وثایق و تضمینات بانکی از منظر ارزیابی و نحوه برخورد با آنها(2 ساعت) ، نحوه ارزیابی و تنظیم گزارش املاک مختلف متناسب با انواع عقود در سیستم بانکی و موارد کنترلی و نظارتی در گزارش های ارزیابی
(12 ساعت) و کارگاه و بازدید از یک پروژه ساختمانی
(4 ساعت) ارائه می گردد.

اهداف دوره:

توانمند سازی کارشناسان ساختمانی و اعتباری سیستم بانکی در حوزه ارزیابی و کنترل و نظارت بر گزارش های کارشناسی املاک و ساختمان

نتیجه تصمیم گیری صحیح اعتباری

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای اعتبارات و  مهندسی و املاک

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 24 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :