فرم پیش ثبت نام دوره اصول و مبانی ارزیابی املاک و ساختمان


 

معرفی دوره:

دوره اصول و مبانی ارزیابی املاک و ساختمان در چهار فصل از جمله آشنایی با مفاهیم اولیه ارزیابی(6 ساعت) ، آشنایی با انواع وثایق و تضمینات بانکی از منظر ارزیابی و نحوه برخورد با آنها(2 ساعت) ، نحوه ارزیابی و تنظیم گزارش املاک مختلف متناسب با انواع عقود در سیستم بانکی و موارد کنترلی و نظارتی در گزارش های ارزیابی
(12 ساعت) و کارگاه و بازدید از یک پروژه ساختمانی
(4 ساعت) ارائه می گردد.

اهداف دوره:

توانمند سازی کارشناسان ساختمانی و اعتباری سیستم بانکی در حوزه ارزیابی و کنترل و نظارت بر گزارش های کارشناسی املاک و ساختمان

 نتیجه تصمیم گیری صحیح اعتباری

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای اعتبارات و  مهندسی و املاک

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 24 ساعت 


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :