فرم پیش ثبت نام دوره ضمانت نامه ریالی


 

معرفی دوره:

 این دوره به منظور ایجاد رویه یکسان جهت صدور، ابطال، ضبط ، تمدید و تقلیل ضمانتنامه می باشد.

اهداف دوره:

 فراگيري اصول و عمليات ضمانت نامه ريالي

مخاطبان دوره:

مسئولین شعب، کارکنان واحد اعتبارات، تحلیلگران مالی

پیشنیاز دوره: بانكداري داخلي – تخصيص منابع

مدت دوره: 24 ساعت

 


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :