فرم پیش ثبت نام دوره بانکداری شرکتی


معرفی دوره:

با گسترش فعالیت های بانکی و افزایش رقابت در بین بانک ها لزوم توجه به مشتریان و ارایه خدمات مطلوب آنها بسیار حایز اهمیت بود، لذا بانک ها برای رسیدن به این اهداف و حفظ منافع و سودآوری پایدار خود راه را در بخش بندی فعالیت های خود بر اساس گروه مشتریان یافتند. از جمله خدمات بوجود آمده مبتنی بر گروه مشتریان  می توان از بانکداری بانکداری شرکتی نام برد.

اهداف دوره:

 تبیین شرایط، شیوه استقرار و خدمات ویژه بانکداری شرکتی

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای اعتبارات و امور شعب

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت 


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :