فرم پیش ثبت نام دوره بانکداری شرکتی


معرفی دوره:

با گسترش فعالیت های بانکی و افزایش رقابت در بین بانک ها لزوم توجه به مشتریان و ارایه خدمات مطلوب آنها بسیار حایز اهمیت بود، لذا بانک ها برای رسیدن به این اهداف و حفظ منافع و سودآوری پایدار خود راه را در بخش بندی فعالیت های خود بر اساس گروه مشتریان یافتند. از جمله خدمات بوجود آمده مبتنی بر گروه مشتریان  می توان از بانکداری بانکداری شرکتی نام برد.

اهداف دوره:

 تبیین شرایط، شیوه استقرار و خدمات ویژه بانکداری شرکتی

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای اعتبارات و امور شعب

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت 


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :