فرم پیش ثبت نام دوره اعتبارات اسنادی داخلی(ریالی)


معرفی دوره:

اعتبار اسنادي مولود تضادي است كه في‌مابين منافع خريـدار و فروشـنده وجود دارد و از اين‌رو پوشش دهنده ريسک‌هاي طرفين در معاملات تجاري مي‌باشد. در حال حاضر اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي به عنوان يكي از مهم‌ترين روش‌هاي پرداخت محسوب شده و عملاً ارتباط بين خريدار و فروشنده را در دو نقطه مختلف تسهيل مي‌نمايد. بنابراين اولين و مهم‌ترين کارکرد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، تسهيل در مبادلات تجاري به عنوان يک روش پرداخت در داخل کشور مي‌‌باشد. کارکرد مهم ديگر اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، کارکرد تأمين مالي آن براي متقاضي و ذينفع مي‌باشد.  در دوره آموزشي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي تلاش مي‌شود ضمن مروري اجمالي بر سير تاريخي موضوع، آخرين الزامات ناظر بر ابزار مورد اشاره با تمرکز بر دو کارکرد برشمرده شده فوق به نحو مناسبي براي فراگيران ارائه و تبيين شود.

اهداف دوره:

 تسلط مخاطبان بر سير تاريخی تغييرات مربوط به الزامات اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

 آشنايي با مفاهيم اصلي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

 آشنايي با ماهيت، نقش، کارکرد و همچنين فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

 آشنايي با الزامات تنزيل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

 تسلط بر نحوه محاسبه و اخذ تعرفه‌هاي ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

مخاطبان دوره: کارکنان شعب بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :