فرم دعوت به همکاری از اساتید محترم

مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران از کلیه صاحبنظران و خبرگان بانکی که در زمینه های زیر دارای تجربه آموزشی می باشند، جهت تدریس در دوره های تخصصی و کوتاه مدت به صورت حق التدریس دعوت به همکاری می نماید.علاقه مندان می توانند فرم درخواست همکاری را برای مقوله های ذیل تکمیل نمایند.

-اعتبارات

-مدیریت و مهارت های فردی

-مالی و حسابداری

-خزانه داری و بازار سرمایه

-بازاریابی

-مدیریت ریسک

-تطبیق و مبارزه با پولشویی

-بانکداری بین الملل

-خدمات بانکی

 

 

 اطلاعات فردی :

 

 اطلاعات تماس :

 

 اطلاعات تدریس :

 

 اطلاعات تکمیلی: 

 رزومه :

اطلاعات در قالب فایل Word یا Pdf ارسال شود.