فرم درخواست دوره آموزشی(آموزش های حرفه ای)

 افراد حقیقی و حقوقی می توانند دوره های آموزشی مورد نیاز خود و سازمان مربوطه را در این بخش سفارش دهند.

سفارشات توسط کارشناسان مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران بررسی و نتیجه ابلاغ خواهد شد.

لطفا در ورود اطلاعات دقت فرمایید.

*نماینده حقوقی الزاماً، فیلد های نام بانک/سازمان و پست سازمانی درخواست کننده را وارد نماید.


توجه: در صورت بارگذاری فایل خواهشمند است فایل ها را به صورت فشرده (Zip یا RAR) ارسال نمایید.