مدلسازی ریسک بازار در بانک (آنلاین)

معرفی دوره:

 ریسک بازار یکی از مهمترین ریسک های تأثیرگذار در مؤسسات مالی از جمله بانک ها است، بنا به تعریف، این ریسک امکان وقوع زیان ناشی از نوسانات نرخ سود، نرخ ارز، قیمت سهام و شاخص سهام و کالاهای بورسی است که به صورت های مالی بانکی تحمیل می گردد. در این دوره آموزشی، مروری تفصیلی از مدیریت ریسک بازار شامل شناسایی، اندازه گیری، کنترل و گزارشگری ریسک بازار در بانک ارائه می گردد. این دوره نگاهی به تکنیک های مدیریت ریسک بازار در بانک داشته، روش های مدیریت این ریسک را ارائه داده و مزایا و محدودیت های هر یک از روش ها را بیان می دارد. این دوره آموزشی به منظور توسعه مهارت های آموزشی و ارتقاء علمی شرکت کنندگان در دوره مدیریت ریسک بازار در بانک طراحی شده است. مطالب این دوره مبتنی بر آخرین رهنمودهای کمیته بال و به روز ترین مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است و توسط اساتید مجرب و صاحب نظر در این حوزه معرفی می گردد.

حائزین شرکت در دوره:

سابقه کار: حداقل 4 سال سابقه در بانک

مدرک تحصیلی: کارشناسی و بالاتر

معرفی نامه از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی

مدت دوره: 112 ساعت

شروع کلاس ها:

تاریخ دقیق شروع دوره متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام:

55/000/000 ریال

مهلت ثبت نام دوره:

 مهلت ثبت نام متعاقبا اعلام می گردد.

 این دوره به صورت آنلاین برگزار می شود.

لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید تا بروشور گواهینامه  به آدرس پست الکترونیکی که اعلام می نمایید ارسال شود.