دوره دارندگان مدارک تحصیلی غیرمرتبط

دوره دارندگان مدارک تحصیلی غیرمرتبط بر اساس بند سوم از مصوبات هفتصد و بیست و هفتمین جلسه شورای عالی بانک ها مورخ 1375/2/12 طراحی و از مهرماه همان سال توسط مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در کلان شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، اهواز، رشت، ساری، شیراز، کرمان و مشهد برگزار شده است. بر اساس مصوبه یاد شده، آن عده از کارکنان شبکه بانکی که از بابت مدارک تحصیلی دانشگاهی غیرمرتبط شناخته می شوند، لیکن به واسطه تجربه در انجام امور و مسئولیت های محوله کسب مهارت نموده اند در صورت گذراندن این دوره در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران می توانند از مزایای تحصیلی دانشگاهی برخوردار شوند. شایان ذکر است غیرمرتبط بودن رشته تحصیلی هر یک از مقاطع تحصیلی یاد شده الزامی نبوده و کلیه کارکنان نظام بانکی و شرکت های وابسته به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می توانند در این دوره شرکت نمایند.

هدف دوره: هدف اصلی در این دوره ارتقاء سطح توانمندی ها، بهبود عملکرد و نیز تطبیق وضعیت استخدامی آن دسته افرادی از کارکنان نظام بانکی کشور است که فارغ التحصیل مقاطع کاردانی، کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های غیرمرتبط با علوم اقتصادی، علوم بانکی و مالی هستند.

مخاطبین: کلیه کارکنان مؤسسات اعتباری مشتمل بر بانک ها و شرکت های وابسته، مؤسسات مالی و اعتباری، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت های تأمین سرمایه گذاری

طول دوره: حداکثر 2 سال

 شیوه های پذیرش دانشجو در دوره:

پذیرش دانشجو در این دوره با سه شیوه اختصاصی، معرفی دانشجو از طرف سازمان محل خدمت و انفرادی انجام می شود که در ادامه هر شیوه تشریح می گردد:

 شیوه اختصاصی:

در این شیوه کلیه داوطلبان دوره از بانک/ مؤسسه/ سازمان متقاضی بوده و نظرات آن بانک/ مؤسسه/ سازمان، برای برگزاری دوره لحاظ می شود.

مراحل ثبت نام و برگزاری دوره اختصاصی به شرح ذیل است:

  • اعلام فهرست اسامی افراد متقاضی و مدنظر آن بانک/ مؤسسه/ سازمان برای شرکت در دوره (حداقل تعداد داوطلب برای برگزاری دوره به صورت اختصاصی 25 نفر می باشد)،
  • برگزاری جلسه مشترک با امور آموزش مؤسسه به منظور طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره، و
  • تنظیم تفاهم نامه برای برگزاری دوره.

 شیوه معرفی دانشجو از طرف سازمان محل خدمت:

در این شیوه، داوطلب از طرف سازمان محل خدمت معرفی شده و دوره با حضور متقاضیان معرفی شده از سایر سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه های بانکی، پولی، مالی و اقتصادی برگزار می شود و شرکت کنندگان در دوره تابع شرایط و ضوابط مؤسسه در برگزاری دوره خواهند بود. عملکرد آموزشی شرکت کنندگان در دوره به اطلاع سازمان محل خدمت داوطلب خواهد رسید و هزینه های مربوط نیز از طریق سازمان محل خدمت اخذ خواهد شد.

مراحل ثبت نام دانشجو در دوره عمومی به شرح ذیل است:

  • اطلاع رسانی به مخاطبان، دریافت و تجمیع فهرست اسامی داوطلبان شرکت در دوره در قالب جدول ذیل:
ردیف نام نام خانوادگی کد ملی سازمان محل خدمت آدرس پست الکترونیک شماره تلفن همراه

 

  • تهیه فهرست اسامی همراه با سوابق تحصیلی، علمی-پژوهشی و حرفه ای داوطلبان،
  • انجام فرایند پذیرش دانشجو، و
  • اعلام فهرست پذیرفته شدگان نهایی به سازمان محل خدمت پس از انجام فرایند پذیرش دانشجو.

توجه: سازمان های متقاضی می بایست فهرست اسامی داوطلبان مد نظر را مطابق جدول فوق و زمانبندی تعیین شده به مؤسسه اعلام نمایند.

 شیوه انفرادی:

در این شیوه داوطلبان حایز شرکت در دوره می توانند به صورت انفرادی و با هزینه های شخصی در دوره شرکت نمایند.

توجه: کلیه داوطلبان شرکت در دوره با هر شیوه ای، ضروری است با مراجعه به سامانه آزمون مؤسسه و در صورت دارا بودن شرایط شرکت در دوره نسبت به تکمیل اطلاعات موردنظر اقدام نمایند.

ضوابط و شرایط شرکت در دوره:

دارا بودن هر نوع مدرک کاردانی، کارشنا‌سی، کارشناسی ارشد

گواهی‌نامه دوره:

به دانش‌آموختگان، گواهی‌نامه دوره دارندگان مدارک غیر مرتبط اعطا می‌گردد.

شیوه برگزاری دوره:

کلاس ها و امتحانات به صورت غیرحضوری برگزار می شود و لذا کلیه علاقمندان در هر نقطه از کشور که مشغول به خدمت باشند، می توانند از این فرصت آموزشی استفاده نمایند.

برنامه درسی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

بانکداری بین الملل

3

2

بانکداری داخلی (تجهیز منابع)

3

3

ریاضیات و آمار کاربردی

3

4

اصول حسابداری

2

5

مبانی سازمان و مدیریت

2

6

کلیات علم اقتصاد

3

7

مدیریت مالی

2

8

بازارها و نهادهای مالی

2

9

مهارت های میان فردی

3

10

بانکداری داخلی (تخصیص منابع)

3

11

بانکداری الکترونیک

2

12

مقررات احتیاطی و مبارزه

با پولشویی

2

13

حسابداری بانکی

2

14

حقوق بانکی

3

جمع

35