آدرس: اهواز، خیابان آزادگان(24 متری)، خیابان آهنگری، روبروی کمیته امداد، پلاک24، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 

کارشناس واحد آموزش: خانم سیما بهنام

 

کد پستی: 6193645796

 

تلفن واحد: 2226355-0613

 

دورنگار واحد: 2215282-0613