| چهارشنبه, ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

همایش بانکداری اسلامی

ارتباط با موسسه

  • خیابان پاسداران- ایستگاه ضرابخانه- پلاک 195 
  • کد پستی : 1664647111  
  • تلفن دبیرخانه : 22881701  
  • دورنگار دبیرخانه: 22849089  
  • پست الکترونیک : info@ibi.ac.ir

اطلاعیه

جلسه دفاع نهایی از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد اکبر کریمی غجه بیگلو دانشجوی رشته بانکداری روز یکشنبه مورخ

1396/2/3 راس ساعت 11/00 برگزار می گردد.

عنوان پایان نامه :

ارزیابی دو مرحله ای کارایی شعب بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی بانک کارآفرین)

استاد راهنما : آقای دکتر فرهاد خداداد کاشی

استاد مشاور : آقای دکتر رضا یوسفی حاجی آباد

استاد داور : آقای مهندس حسن کوهی