تازه های انتشارات

ارتباط با موسسه

  • خیابان پاسداران- ایستگاه ضرابخانه- پلاک 195 
  • کد پستی : 1664647111  
  • تلفن دبیرخانه : 22881701  
  • دورنگار دبیرخانه: 22849089  
  • پست الکترونیک : info@ibi.ac.ir

اطلاعیه

جلسه دفاع نهایی از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خانم مهسا پارسی خامنه دانشجوی رشته بانکداری اسلامی روز یکشنبه مورخ 1396/2/10 راس ساعت 13/00 برگزار می گردد.

عنوان پایان نامه :

مقایسه تطبیقی عوامل موثر بر بانکداری جامع در دو بانک سپه و مهراقتصاد

استاد راهنما : آقای دکتر فتح اله تاری

استاد مشاور : آقای دکتر اسماعیل میرزایی 

استاد داور : آقای رافیک نظری