تربیت مدرس مبانی فقهی بانکداری اسلامی

 معرفی دوره:

انتظار می رود مدرسین بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور, نست به الگوی بانکداری بدون ربا در ایران و عقود اسلامی مورد اسلامی در عملیات بانکی و نیز نسبت به الگوی بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورها امکان مقایسه تحلیلی و نظری و تسلط وآشنایی کافی داشته باشند.
 همچنین آشنایی و شناخت مدرسین نسبت به مهمترین مسائل مرتبط با بانکداری اسلامی از قبیل نحوه تعامل بانک­­­ های اسلامی کشورها با یکدیگر و با بانک های متعارف، سیاست پولی و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانک های تجاری، ابعاد و چگونگی نظارت فقهی در نظام بانکی و نیز مسئله احکام فقهی مرتبط با جرائم تأخیر تادیه ضرورت و اهمیت فراوانی دارد که موضوعات آن در این دوره پوشش داده خواهد شد.
 فراگیران این دوره می توانند اعضای هیأت مدیره بانک ها, مدرسین دوره های بانکداری اسلامی در شبکه بانکی کشور و نیز مدیران اعتباری بانک ها باشند.

 حائزین شرکت در دوره:

سابقه کار: بین 15 تا 20 سال

 مدرک تحصیلی: کارشناسی و بالاتر

 معرفی نامه از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی

 زمان تشکیل کلاسها:
طی ایام هفّته از ساعت 14:30 الی 18:30
تاریخ برگزاری دوره پس از ثبت نام و تکمیل حدنصاب شرکت کنندگان اعلام خواهد شد.

هزینه دوره:

به ازای هر نفر 27/000/000 ریال بصورت خالص

مهلت ثبت نام دوره:

تا پایان بهمن ماه 98

لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید تا بروشور گواهینامه  به آدرس پست الکترونیکی که اعلام می نمایید ارسال شود.