حسابرس داخلی خبره بانکی (سه بسته)

 معرفی دوره:

با توجه به نقش ارزنده ای که حسابرسی داخلی در ارکان حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی در بانک ها دارد و دامنه فعالیت حسابرسان داخلی در بانک ها، گزارشگری مالی (اهداف گزارشگری) و رعایت قوانین و مقررات بسیار گسترده می باشد. با توجه به اهمیت حسابرسی داخلی و چالش های جاری نظام بانکی کشور، باید حسابرسان داخلی بانک‌ها از قابلیت حرفه ای کافی و بروز و مناسب برخوردار باشند تا قادر به رسیدگی کلیه‌ حوزه‌های فعالیت بانکی باشند و با تغییر نقش خود از بررسی صرف بخش‌های مالی، با ارائه خدمات اطمینان بخش، نقش ارزنده‌ای در حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی بانک‌ها داشته باشند. به منظور ایجاد یک واحد حسابرسی داخلی اثربخش و ارائه خدمات مشاوره ای در بانک‌های کشور، بدون داشتن حسابرسان داخلی خبره و با تجربه در بانک‌ها به عنوان ارائه‌دهنده خدمات حرفه‌ای حسابرسی داخلی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

این دوره منطبق با محتوای حسابرس داخلی خبره بانکی (Certified Financial Services Auditor-CFSA) انجمن حسابرسان داخلی آمریکا (IIA) ویژه شبکه بانکی در ایران با توجه به فرایندها، قوانین و مقررات و ساختار نظام بانکی کشور طراحی شده است. در این دوره شرکت کنندگان ابتدا با مفاهیم اساسی حسابرسی داخلی و استانداردها و رهنمودهای مرتبط با آن مطابق انجمن حسابرسان داخلی آشنا خواهند شد و سپس به صورت عملی نسبت به انجام حسابرسی داخلی شامل نحوه ارزیابی ریسک، برنامه ریزی، انجام حسابرسی فرایندهای اصلی بانک در سطح ادارات ستادی، شعب و فرایندهای فناوری اطلاعات به صورت کارگاهی همراه با مثال و نمونه های عملی اقدام می نمایند.

 حائزین شرکت در دوره:

بازرسان، حسابرسان داخلی و مدیران حسابرسی داخلی بانک ها و مؤسسات اعتباری

  

شروع دوره و زمان تشکیل کلاسها:

18 خرداد ماه 1399

 روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 16:00 الی 19:00

بسته مبانی حسابرسی داخلی در بانک ها (خرداد- تیر)

بسته حسابرسی کنترل های داخلی در بانک ها (تیر- مرداد)

بسته حسابرسی داخلی در عمل (شهریور)

 

این دوره به صورت برخط (آنلاین) برگزار خواهد شد.

هزینه دوره:

بسته اول: 15,400,000 ریال (اتمام ثبت نام)

بسته دوم: 17,600,000 ریال   

بسته سوم: 11,000,000 ریال

(به صورت خالص) 

مهلت ثبت نام دوره:

در حال ثبت نام بسته دوم و بسته سوم

 

لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید تا بروشور گواهینامه  به آدرس پست الکترونیکی که اعلام می نمایید ارسال شود.