چاپ
دسته: دوره های تخصصی آموزش حرفه ای
بازدید: 826

 معرفی دوره:

این دوره به منظور شناسایی و کنترل عوامل تأثیرگذار در سیستم امنیت اطلاعات مدیریت فرایند ممیزی در سازمان برگزار می گردد.

اهداف دوره:

 محتوای دوره:

 مشخصات مدرس دوره:

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای حوزه فناوری اطلاعات، سازمان و روش ها ، طرح و برنامه ، امنیت، ریسک و استراتژیک

پیش نیاز دوره: فاقد پیش نیاز

 مدت دوره: 6 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

2 و 3 بهمن

ساعت 9 الی 12

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5,500,000 ریال به صورت خالص

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.