چاپ
دسته: دوره های تخصصی آموزش حرفه ای
بازدید: 396

معرفی دوره:

  در این دوره مدیران روابط عمومی بانک ها با اصول مدیریت و رویکردهای نوین مدیریت در روابط عمومی به صورت تئوری و عملی آشنا می شوند.

اهداف دوره:

 محتوای دوره:

 مشخصات مدرس دوره:

مخاطبان دوره: مدیران ارشد روابط عمومی

پیش نیاز دوره: اصول و مبانی روابط عمومی

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

22 و 29 دی و 6 بهمن

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  8.000.000  ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.