چاپ
دسته: دوره های تخصصی آموزش حرفه ای
بازدید: 499

معرفی دوره:

 در این دوره ضمن توضیح ترم های یازده گانه اینکوترمز(اینکوترمز 2010) انواع روش های پرداخت در تجارت بین الملل معرفی و تفاوت آن ها ذکر می گردد. در این دوره اعتبار اسنادی به عنوان یکی از مهمترین روش های پرداخت در بانک ها مورد تاکید قرار می گیرد.

 اهداف دوره:

محتوای دوره:

 مشخصات مدرس دوره:

 مخاطبان دوره: کارکنان واحدهای ارزی و اعتبارات

 پیش نیاز دوره:

اطلاعات مقدماتی ارزی/دانش مقدماتی زبان انگلیسی (خواندن و درک مطلب)

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

27 دی و 4 ، 11 و 18 بهمن

ساعت 9:30 الی 13:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 9,500,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.