چاپ
دسته: همایش 25 بانکداری اسلامی
بازدید: 11629

 عنوان: نقد و بررسي سه دهه بانكداري بدون ربا در ايران و جهان

آسيب شناسي، راهكارها و برنامه ­ريزي براي آينده با رويكرد بانكداري اسلامي 
زمان: روزهای دوشنبه و سه شنبه 10 و 11 شهریورماه 1393
 
محورهای همایش:
 

1- آسيب شناسي تجربه سه دهه اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا
بررسي و نقد سه دهه اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا
مشكلات و موانع نظام بانكي كشور طي سه دهه اخير
آسيب شناسي قانون عمليات بانكي بدون ربا از ديدگاه قانوني و فقه اسلامي
نگرش سيستمي به عملكرد نظام بانكي كشور طي سه دهه اخير
بررسي تطبيقي عملكرد بانكهاي دولتي و خصوصي در حصول به اهداف قانون عمليات بانكي بدون ربا
بررسي آثار و پيامدهاي مجوز بانكهاي خصوصي طي دهه گذشته
قابليت­ها و مزيت­هاي نظام بانكي كشور طي سه دهه اخير
آسيب شناسي دستورالعمل­هاي اجرايي قانون عمليات بانكي بدون ربا
چالش­هاي اجرايي خدمات بانكداري بدون ربا
 
  2- راهكارهاي بهبود عمليات بانكداري بدون ربا
تبيين فلسفه اسلامي بانكداري در ايران
اصلاح قانون عمليات بانكداري بدون ربا و آيين نامه ­ها و دستورالعمل­ هاي مربوط 
نقش اقتصاد اسلامي در طراحي نظام بانكداري اسلامي
نقش اقتصاد مقاومتي در طراحي نظام بانكداري اسلامي
توسعه ابزارهاي مالي اسلامي
تجربه كشورهاي اسلامي در رابطه با اجراي بانكداري اسلامي: بررسي تطبيقي
نهادهاي مالي اسلامي و نقش آن­ها در توسعه بانكداري اسلامي در ايران
 
 3- برنامه­ ريزي بانكداري اسلامي براي آينده
تدوين نقشه راه براي بانكداري اسلامي در ايران
تدوين نظام برنامه ­ريزي سيستمي بانكداري اسلامي در ايران
طراحي نقش اقتصاد مقاومتي در برنامه­ ريزي بانكداري اسلامي در ايران
تدوين نظام برنامه­ ريزي استفاده از بانكداري مجازي در بانكداري اسلامي در ايران
برنامه­ ريزي براي يكپارچه نمودن بانكهاي كشورهاي اسلامي 
بررسي پژوهش­هاي انجام شده در رابطه با بانكداري اسلامي و برنامه­ ريزي براي توسعه آن در آينده
برنامه­ ريزي براي ترويج و اشاعه فرهنگ بانكداري اسلامي
برنامه ­ريزي براي سياست­­گذاري پولي و مالي در بانكداري اسلامي