چاپ
دسته: همایش 25 بانکداری اسلامی
بازدید: 14589

 دكتر سيد عبدالحميد الجنيد

 Dr.Syed Abdul Hamid Aljunid

Lessons and Experiences Towards a viable Islamic Banking System:The Experience of Malaysia

دریافت فایل

دكتر عثمان احمد بابيكر

Dr.Osman Ahmed Babikir

The Future of Islamic Financial Services Industry: Challenges and Opportunities

دریافت فایل


دكتر محمدحسين حسين زاده بحريني

موضوع :چرا قانون عمليات بانكداري بدون ربا در سه دهه گذشته اجرا نشد؟

دریافت فایل


دكتر ايرج توتونچيان

موضوع :بكارگيري تجربيات سه دهه بانكداري در پيشبرد اقتصاد مقاومتي

دریافت فایل


سيد كامل تقوي نژاد

موضوع :توسعه ابزارهاي مالي اسلامي (در راستاي اشتغال پايدار)

دریافت فایل

دریافت فایل


حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر سيد عباس موسويان

موضوع :آسيب شناسي فقهي - اقتصادي اوراق مشاركت بانك مركزي بر اساس نظر خبرگان

دریافت فایل


دكتر رسول بخشي دستجردي

موضوع :انطباق نظام بانكداري بدون ربا با نظريه اقتصاد اسلامي آيا بانكداري بدون ربا، ضرورتاً بانكداري اسلامي است؟

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل


دكتر حسين مرزبان

موضوع :تحليل قاعده آزادسازي نرخ سود بانكي در نظام بانكداري بدون ربا در ايران با رويكردي بر اقتصاد مقاومتي

دریافت فایل


دكتر مجيد قاسمي

موضوع :مشكلات و موانع نظام بانكي كشور طي سه دهه اخير و راههاي تخفيف آن

دریافت فایل


دكتر حميد ابريشمي

موضوع :تفكيك منابع، راهكاري مناسب به منظور نزديك شدن به بانكداري بدون ربا

دریافت فایل


دكتر محمدهاشم بت شكن

موضوع :ابزارها و نهادهاي مالي در تامين مالي مسكن با رويكرد بانكداري اسلامي

دریافت فایل


دكتر محمد اسماعيل توسلي

موضوع :بررسي و نقد قوانين پولي و بانكي كشور و ارايه پيشنهاداتي اصلاحي (در راستاي افزايش استقلال

بانك مركزي)

دریافت فایل


دكتر مهدي طغياني

موضوع :تحليل مساله ي اطلاعات نامتقارن در نظام بانكداري بدون ربا و راهكارهاي آن

دریافت فایل


سيد مجيد مؤمني

موضوع :بررسي فقهي- حقوقي و اقتصادي اسناد خزانه اسلامي

دریافت فایل


دكتر محمدعلي دهقان دهنوي

موضوع :تاثير رقابت در بازار سپرده ها بر بازار تسهيلات : با تاكيد بر وجه تمايز صنعت بانكداري اسلامي

دریافت فایل


دكتر علي حسين صمدي

موضوع :بررسي تاثير اجراي قانون بانكداري بدون ربا و خصوصي سازي نظام بانكي بر متغيرهاي كلان اقتصادي

دریافت فایل


وهاب قليچ

موضوع :صكوك سلف ارزي بانك مركزي، ابزاري نوين براي كنترل نوسانات ارزي

دریافت فایل