چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 424

جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها (متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی)-مقدماتی

 

مدت دوره:

34 ساعت

پیش نیاز دوره:

آشنایی با ساختار صورت های مالی شرکت ها و نیز مفاهیم پایه ای حسابداری و مدیریت مالی

زمان تشکیل کلاس:

18 ،20 ، 24، 26 ،28 و 31 اردیبهشت

ساعت 8 الی 14

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  17.500.000  ریال به صورت خالص

 


معرفی دوره

در این دوره شرکت کنندگان با استفاده صحیح از ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی به منظور ارزیابی شرایط مالی متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی آشنا می شوند.

 


  اهداف دوره


 محتوای دوره

مروری بر ساختار صورت های مالی شرکت ها

ضرورت های متنوع بررسی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی

معرفی انواع روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی

معرفی روش تجزیه و تحلیل درونی

تشریح محدودیت های ذاتی و موقعیتی ابزار تجزیه و تحلیل درونی

معرفی و تشریح روش بررسی مقایسه ای

تشریح محدودیت های ذاتی و موقعیتی ابزار تجزیه و تحلیل مقایسه ای

آشنایی با نحوه ی گزارش نویسی در تجزیه و تحلیل صورت های مالی

 

 


مخاطبان دوره مدرس دوره

  • دکترای تخصصی در مدیریت مالی و حسابداری
  • عضو محترم شورای پول و اعتبار
  • مولف کتاب و مقالات در حوزه مدیریت مالی
  • مدرس موسسه عالی بانکداری ایران