چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 312

جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 

مدت دوره:

34 ساعت

پیش نیاز دوره:

آشنایی با اصول حسابداری 1 و 2

زمان تشکیل کلاس:

16 ، 18 ، 21، 23 ،25 و 30 خرداد

ساعت 8 الی 14

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  17.500.000  ریال به صورت خالص

 

 


معرفی دوره

 آشنایی فراگیران با جنبه های مختلف بررسی صورت های مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری ایرانی وکاربردهای هدفمند این بررسی ها و دستیابی به دانش فنی و اجرایی و نیز ابزارهای عملی تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی یک بانک یا موسسات اعتباری ایرانی.

 

 


  اهداف دوره

  

 


 محتوای دوره

آشنایی با ساختار صورت های مالی اساسی در بانک های شاغل در ایران

روش های متداول برای بررسی صورت های مالی

معرفی ابزارهای تجزیه و تحلیل چند جانبۀ صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی

 

 


مخاطبان دوره

 

   مدرس دوره

  • دکترای تخصصی در مدیریت مالی و حسابداری
  • عضو محترم شورای پول و اعتبار
  • مؤلف کتاب و مقالات در حوزه مدیریت مالی
  • مدرس موسسه عالی بانکداری ایران