چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 423

جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن

 

مدت دوره:

8 ساعت

پیش نیاز دوره:

فاقد پیش نیاز

زمان تشکیل کلاس:

24 و 31 اردیبهشت

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  7.500.000  ریال به صورت خالص

 

 


معرفی دوره

قانون مبارزه با پولشویی بنا بر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت بهمن ماه به تصویب رسید. بر همین اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور در دستور کار شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود. با توجه به تغییراتی که در قانون و آیین نامه اخیرالصدور نسبت به قانون مصوب سال 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1388 وجود دارد، این دوره به منظور آشنایی کارکنان شبکه بانکی کشور به عنوان احدی از نهادهای مشمول قانون پیش بینی گردیده است.

 

 

   


  اهداف دوره

 


 محتوای دوره

تعریف جرم پولشویی و ابعاد آن براساس قانون جدید

نوآوری های قانون جدید مبارزه با پولشویی مصوب سال 1397

نوآوری های آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398/07/21

تعاریف و اصطلاحات

ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)

همکاری و هماهنگی ملی

ساختار و رویه های نظارتی

شناسایی ارباب رجوع

نقل و انتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی

خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش

حمل کنندگان وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام

توقیف و اقدامات موقت

گزارش دهی

نگهداری سوابق و اطلاعات

رهنمودها و آموزش

فناوری نوین

مشاغل و حرفه های غیرمالی، سازمان های غیرانتفاعی و خیریه ها

نقش نهادهای مشمول در مبارزه با پولشویی

ضمانت اجرای عدم انجام وظایف قانونی توسط نهادهای مشمول

 


مخاطبان دوره

   مدرس دوره

  • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
  • 6 سال سابقه کار بانکی
  • مؤلف کتاب و مقالات متعدد
  • مدرس بانک ها و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران