چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 521

جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

ضوابط افشاء و شفافیت در بانک ها
و مؤسسات اعتباری

 

مدت دوره:

16 ساعت

پیش نیاز دوره:

فاقد پیش نیاز

زمان تشکیل کلاس:

19 و 26 اردیبهشت و 2 و 9 خرداد

ساعت 14 الی 18

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 10,700,000 ریال به صورت خالص

 


معرفی دوره

يکي از ارکان سه گانه بال 2 و 3 موضوع انضباط بازار می باشد. اين مقوله به عنوان اهرمی جهت تقويت قابليت اتکاي سيستم بانکداري از طريق افشاي بهتر وضعيت ريسک و سطوح سرمايه بانک، به گونه‌ای که صنعت و سرمايه‌گذار بهتر بتوانند سطح قدرت پرداخت يک بانک را تخمين بزنند مطرح می شود. از اين رو افشاي اطلاعات مربوط، به موقع و شفاف در اين ارتباط می تواند در تحقق اين مهم نقش‌آفرينی کند. دوره حاضر به دنبال تبيين ماهيتی موضوع مورد اشاره و ذکر الزامات ناظر بر فعاليت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اين خصوص می باشد.

 


  اهداف دوره محتوای دوره

کليات

افشاء و شفافيت در اسناد کميته نظارت بانکي بال (1998، 2004، 2012)

ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافيت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری

افشاء و شفافيت طبق صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی

پرسش و پاسخ

 

 


مخاطبان دوره

  مدرس دوره

  • دکتری حسابداری
  • رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا
  • سابقه عضویت در کارگروه های تدوین انواع ضوابط بانکی
  • مدرس دانشگاه و مؤسسه عالی آموزش بانکداری