چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 409

جدول دوره های کوتاه مدت فصل بهار سال 1401

کنترل های داخلی در شعب

مدت دوره:

20 ساعت

پیش نیاز دوره:

آشنایی با بانک و فعالیت های عمومی آن

زمان تشکیل کلاس:

یکشنبه ها

18 اردیبهشت الی 22 خرداد

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 12.500.000 ریال به صورت خالص

 


معرفی دوره

گسترش روز افزون فعالیت های اقتصادی و توسعه رو به رشد فعالیت های مالی در آن ها از جمله بانک ها نحوه فعالیت و کنترل ها را بسیار پیچیده نموده است. اداره بانک ها توسط مدیرانی به نمایندگی از صاحبان سهام، مسئولیت آن ها را بسیار سنگین نموده و انواع فشارهای ناشی از تأمین منابع، مصارف، مخاطرات ناشی از روابط و معاملات و تهدیدات ناشی از فعل و انفعالات داخلی و خارجی را بر عهده دارند، سبب گردیده است. امروزه مبحث کنترل های داخلی یک پارچه به عنوان جزء لاینفک سیستم مدیریت کارآمد در بانک ها مورد توجه جدی قرار گیرد و سیاست گذار و ناظر بر سیستم بانکی نیز بعنوان یکی از اصول حاکمیت شرکتی توجه مخصوصی به آن دارد.

  


  اهداف دوره

 


 محتوای دوره

علل وجودی کنترل های داخلی

تعریف کنترل داخلی و تأثیر آن بر مدیریت ریسک

اهداف و اصول کنترل داخلی از سه منظر کمیته Coso، بال و بانک مرکزی

اجزاء کنترل های داخلی

    محیط کنترلی

    ارزیابی ریسک

    نظارت

    ارزیابی کنترل های داخلی در بانک ها

    مثال هایی از کنترل های داخلی

    پرسشنامه کنترل های داخلی

 


مخاطبان دوره

 
 مدرس دوره

  • کارشناسی ارشد مدیریت امور بانکی
  • عضو هیأت مدیره بانک
  • سابقه تدریس در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • مؤلف کتب و مقالات متعدد در حوزه بانکداری