چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 434

معرفی دوره:

 با توجه به ظرفيت بالاي عقد مرابحه و کارت هاي اعتباري مبتني بر اين عقد که اعطاي تسهيلات براي تأمين طيف وسيعي از کالاها و خدمات مورد نياز آحاد جامعه را شامل مي شود، نزد بانک مرکزی مقرر شد اين کارت ها به تدريج جايگزين تسهيلات متنوع خرد فعلي شبکه بانکي کشور در زمينه هاي مختلف شود تا از اين راه، ضمن تأمين نيازهاي مالي اقشار مختلف جامعه در زمينه هاي گوناگون کالايي و خدماتي، فرآيندهاي زمانبر و پرهزينه اعطاي تسهيلات بانکي کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهيلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود. همچنين، به منظور برخورداري طبقات مختلف جامعه از کارت هاي اعتباري و اجراي صحيح ضوابط ابلاغي بانک مرکزی، چنين مقرر شده که هريک از بانک ها و مؤسسات اعتباري صرفاً مجاز به اعطاي يک کارت اعتباري به متقاضيان بوده، ليکن دريافت کارت هاي متعدد از چند بانک يا مؤسسه اعتباري، منوط به رعايت سقف ريالی ضوابط ابلاغی براي هر مشتري، بلامانع مي باشد. در سال جاري دستورالعمل مذکور بازنگري و اصلاح گرديد که ذکر تغييرات و اصلاحات آن حايز اهميت مي‌باشد.

اهداف دوره:

 محتوای دوره:

 مشخصات مدرس دوره:

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحد اعتبارات، مالی، حسابداری، طراحی محصول و خدمات بانکی

 پیش نیاز دوره:

 آشنايي مقدماتي با مفاهيم عقد اسلامي مرابحه، مفاهیم حسابداری، صورت‌هاي مالي بانک

مدت دوره: 4 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

17 بهمن

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  4.000.000  ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.