چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 3057

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در راستای آموزش به کارکنان شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی کشور، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در فصل زمستان 1400 به صورت آموزش آنلاین اقدام می نماید.

 نحوه ی ثبت نام در دوره ها ی آموزش حرفه ای:

دانلود بروشور

توجه

اشخاص حقیقی (ثبت نام به صورت اینترنتی)

شیوه برگزاری دوره ها به صورت آنلاین می باشد.

*حداقل تعداد افراد معرفی شده در این دوره از هر بانک 3 نفر می باشد.

**این دوره به صورت حضوری بوده و شرط شرکت در کلاس داشتن گواهی تزریق دو دوز واکسن می باشد.

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره  مخاطبان تاریخ برگزاری هزینه (ریال) عملیات
1

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها

(متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی)-میانی

32 کلیه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی روزهای
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه
از 4 الی 20 دی
ساعت 8:30 الی 12:30
15,500,000 اتمام ثبت نام
2 تکنیک ها و مهارت های مذاکره(شعب) 12 کارکنان شعب  13 و 20 و 27 دی
ساعت 8:30 الی 12:30
8,000,000 اتمام ثبت نام
3 اینکوترمز و روش های پرداخت (اعتبار اسنادی) در تجارت بین الملل 16 کارکنان واحدهای ارزی و اعتبارات 27 دی و 4، 11 و 18 بهمن
ساعت 9:30 الی 13:30
9,500,000 اتمام ثبت نام
4 قراردادهای تأمین مالی بین بانکی فاینانس 36 کارکنان واحد بین الملل، خزانه داری ارزی، اعتباری، حقوقی، بازرسی، سازمان و روش ها، سرپرست مناطق و مدیر شعب بانک ها  از 6 دی الی 2 اسفند
دوشنبه ها
ساعت 8:30 الی 12:30
17,000,000 اتمام ثبت نام
5 مدیریت ارتباط انسانی و رفتار سازمانی 12 کلیه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 7 ، 14 و 21 دی
ساعت 12 الی 16
8,000,000 اتمام ثبت نام
6

مسئولیت شغلی متصدیان بانکی در قبال مشتریان و بانک

8 کارکنان شعب  18 و 25 دی
ساعت 8:30 الی 12:30
6,500,000 اتمام ثبت نام
7 نکات کلیدی در فرآیند اجرایی و نظارتی عقود اسلامی در شبکه بانکی کشور 12 کارکنان واحد های اعتبارات، مالی، اقتصادی، اداری، روسا و معاونین شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری  12 ، 19 و 26 دی
ساعت 12 الی 16
8,000,000 اتمام ثبت نام
8 بلاکچین، رمزارز و سرمایه گذاری 8 کارکنان واحد سرمایه گذاری 18 و 25 دی
ساعت 8:30 الی 12:30
6,500,000 اتمام ثبت نام
9 نحوه مدیریت ریسک سقف پرداخت سرمایه در گردش (موضوع بخشنامه 1400/7/24 بانک مرکزی)* 8 مسئولین شعب، ارکان مختلف اعتباری شعب و مرکز، کارشناسان، بازرسان و ارکان نظارتی کنترلی 19 و 21 دی
ساعت 8:30 الی 12:30
6,500,000 اتمام ثبت نام
10 اصول بازرسی شعب در بانک ها 32 بازرسان شعب روزهای یکشنبه و سه شنبه
از 19 دی الی 12 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30

15,500,000

اتمام ثبت نام

11

نکات کاربردی دفاعی در دعاوی ابطال اجراییه بانک ها

6 کارکنان واحد حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 5 و 12 بهمن
ساعت 9 الی 12

5,500,000

اتمام ثبت نام

12 مدیریت دارایی و بدهی ارزی **

8

حضوری

از هر بانک یک گروه متشکل از مدیران خزانه داری ارزی، امور مالی، ریسک و بخش اقتصادی یا برنامه ریزی بانک با تخصص اقتصادی 21 و 28 دی
ساعت 8:30 الی 12:30
7,500,000 اتمام ثبت نام
13 مدیریت واحد روابط عمومی 12 مدیران ارشد روابط عمومی 22 و 29 دی و 6 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30
8,000,000 اتمام ثبت نام
14 مدیریت ذخایر ارزی 24 کارکنان واحد های بین الملل، خزانه داری و اتاق معاملات بانک ها از 22 دی الی 27 بهمن
چهارشنبه ها
ساعت 8:30 الی 12:30
12,500,000 اتمام ثبت نام
15 مانیتورینگ تسهیلات با اعتبارات اسنادی داخلی 12 کارکنان واحدهای اعتبارات، بانکداری شرکتی و بازاریابی بانک ها و موسسات اعتباری 23 و 30 دی و 7 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30
8,000,000 اتمام ثبت نام
16 پولشویی مبتنی بر ریسک 4 کارشناسان ادارات مبارزه با پولشويي بانک‌ها و موسسات اعتباري  25 دی
ساعت 8:30 الی 12:30
4,000,000 اتمام ثبت نام
17 آشنایی با حسابرسی صورت های مالی بانک ها 8 مدیران و کارشناسان واحدهای مالی، حسابرسی، بازرسی، اعتباری و سرمایه گذاری 25 دی  و 2 بهمن
ساعت 14 الی 18
6,500,000 اتمام ثبت نام
18 تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 32 کلیه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 25 ، 27 و 29 دی و
 2 ، 4 ، 6 ، 9 و 11 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30
12,500,000 اتمام ثبت نام
19 امنیت اطلاعات و ضوابط و مقررات حاکم بر آن 6 کارکنان واحدهای حوزه فناوری اطلاعات، سازمان و روش ها، طرح و برنامه، امنیت، ریسک و استراتژیک 2 و 3 بهمن
ساعت 9 الی 12
5,500,000 اتمام ثبت نام
20 مدیریت بازاریابی شعب ویژه روسای شعب و سرپرستان مناطق 16 کارکنان واحد بازاریابی و شعب 2 ، 9 ،16 و 23 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30
9,500,000 اتمام ثبت نام
21 سوییفت پیشرفته 20 کارکنان ارزی 3 ، 5  ،12،10 و 17 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30
11,000,000 اتمام ثبت نام
22 تشریحی بر سند حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری
موضوع بخشنامه شماره 191012/ 00 مورخ 1400/7/6 مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری*
24 مدیران و کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات اعتباري روزهای دوشنبه و چهارشنبه
از 11 الی 27 بهمن
ساعت 9 الی 13
12,500,000 اتمام ثبت نام
23 بانک ها و مسئولیت اجتماعی (CSR) در جهان مدرن 16 مدیران و کارشناسان واحدهای بازاریابی، توسعه کسب و کار، طرح و برنامه و  استراتژی 5 ، 12 و 19 بهمن و 3 اسفند
ساعت 8:30 الی 12:30
9,500,000 اتمام ثبت نام
24

گزارشگری مالی بر اساس استاندارد جهانی با تمرکز بر تهیه گزارش سالیانه 

(Annual Report) بانک ها*

8 کلیه کارکنان واحدهایی که در تهیه گزارش سالیانه (Annual Report) همکاری می کنند 6 و 13 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30
6,500,000 اتمام ثبت نام
25 علم داده و تحلیل کسب و کار 6 کارکنان واحد فناوری اطلاعات و ارتباط با مشتری 9 و 10 بهمن
ساعت 9 الی 12
5,500,000 اتمام ثبت نام
26 منتورینگ سازمانی 12 کارکنان واحد منابع انسانی بانک ها و مؤسسات اعتباری 9، 16 و 23 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30
8,000,000 اتمام ثبت نام
27

آشنایی با آزمون بحران و پیاده سازی آن دربانک ها و موسسات اعتباری**

20 حضوری از کارشناسان تا کمیته عالی مدیریت ریسک 11 بهمن الی 9 اسفند
دوشنبه ها
ساعت 8:30 الی 12:30
13,000,000 اتمام ثبت نام
28

آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن

8 کلیه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 16 و 17 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30
6,500,000 اتمام ثبت نام
29 الزامات ناظر بر صدور کارت اعتباری* 4 کارکنان واحد اعتبارات، مالی، حسابداری، طراحی محصول و خدمات بانکی 17 بهمن
ساعت 8:30 الی 12:30
4,000,000 اتمام ثبت نام
30 قیمت گذاری در خدمات بانکی 6 مدیران واحد اعتبارات، بازاریابی، امورشعب، امور بین الملل و مالی 23 و 24 بهمن
ساعت 9  الی 12
5,500,000 اتمام ثبت نام

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

شماره های تماس: 27891 داخلی: 2475-2497

آرشیو اطلاعات