چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 1980

سی­ و چهارمین مباحثه علمی با عنوان «چالش ­های امهال مطالبات بانک­ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» در ساعت 8:30 مورخ یکشنبه 24 مردادماه 1400به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از کارکنان واحدهای وصول مطالبات،اعتبارات، مديريت مالي، بازرسي و حسابرسي داخلي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیربانکی کشور حضور داشتند. برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

امهال مطالبات طبق قوانين و مقررات چگونه بوده است؟

چالش‌ها و مشکلات ناشي از عدم وجود ضوابط ناظر بر نحوه امهال مطالبات چه مواردی می باشد؟

تعريف امهال و انواع روش‌ های امهال مطالبات چیست؟

ساز و کارهاي امهال مطالبات به تفکيک عقود اسلامی چگونه می باشد؟

مبنای امهال مطالبات چیست؟

تغييرات جديد دستورالعمل ابلاغي بانک مرکزی شامل چه مواردی است؟

عقد مشارکت مدنی کاهنده چیست؟

فرآيند شناسايی درآمد مطالبات امهالی به چه ترتیبی است؟

  دریافت فایل بروشور دوره

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 27892475